O BFD

O BFD

Spółka Blue Forest Development powstała, by realizować inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu i okolicach

Reprezentowana jest przez trzech właścicieli, będących jednocześnie absolwentami wydziału budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Wrocław to nasza historia, codzienna aktywność zawodowa i przyszłość naszych bliskich. Działając lokalnie mamy wpływ na kształt tkanki miejskiej, poprzez realizowanie projektów budowlanych na najwyższym europejskim poziomie, zawsze uwzględniających kontekst lokalny, zarówno w wymiarze społecznym jak i ekologicznym.

W naszej działalności budowlanej i deweloperskiej kierujemy się systemem wartości wykraczającym daleko poza kryterium zysku. Tworzymy miejsca pracy, poprawiamy jakość życia mieszkańców, integrujemy mikrospołeczności, utrzymujemy wysoki potencjał estetyczny realizowanych inwestycji, respektujemy zastany ład ekologiczny, wydobywając nierzadko jego pełen potencjał i przekazując mieszkańcom najlepszy wymiar przestrzeni – zapewniających poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość łączenia kilku funkcji życiowych: pracy, nauki i odpoczynku, a także przenikania się pokoleń i poczucia bezpieczeństwa. Mamy świadomość, że nasze realizacje wpływają na jakość życia ludzi i poziom rozwoju aglomeracji miejskiej, w której koncentrujemy swoje działania.

Podlegająca dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom rzeczywistość, przyniosła całej ludzkości konstatację, że czasem dom jest całym światem. Dbamy o to, by tworzyć ten świat jak najlepszym. Działamy etycznie i odpowiedzialnie, w centrum swoich decyzji stawiając zawsze człowieka i zrównoważony rozwój. Wszystkim naszym Klientom zapewniamy kompleksową i indywidualną obsługę. Wspieramy ich wybory, a także pomagamy w procesie pozyskania finansowania na zakup domu lub mieszkania.

ICON_B

Budowanie jakości
życia mieszkańców

ICON_F

Formowanie kształtu
tkanki miejskiej

ICON_D

Dbałość o wymiar społeczny i ekologiczny